trang trí cây thông noel bằng bong bóng 2

2 cây thông cao khoảng 2 - 2,5m

6 hộp quà + 1 người tuyết nhỏ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được. Tư vấn miễn phí hotline: 0868 239 179